Billig strøm

Strømeksperten.no skal gjøre det enklere for deg som forbruker å finne en leverandør av billig strøm. På Strømeksperten.no’s strømprisoversikt (nedenfor) må de avtalene strømleverandørene tilbyr være direkte sammenlignbare for forbrukerne.

Seks av ti nordmenn betaler for mye for lys og varme. Strømmen er dyrest når vi fryser som verst. Men å finne billigste kraftselskap er ingen lett oppgave. Forbrukerrådet vil øke konkurransen i strømmarkedet, slik at strømprisene presses ned.

- Strømselgerne annonserer flittig og lover billig strøm. Sannheten er at kun fire av ti strømselgere er med i prisoversikten. Dette betyr at mange kunder ender hos selskaper med dyr strøm, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Seks av ti husstander betaler derfor 660 kroner for mye for strømmen hvert år, ifølge en undersøkelse utført av konsulentselskapet Pöyyry Management Consulting. For folk med strømslukende hus blir ekstraregningen større. Totalt dreier det seg om en unødvendig strømregning på 570 millioner kroner for norske husholdninger. Dette ønsker vi i Strømeksperten.no å gjøre noe med.

 

Hvilke typer strømavtaler finnes?

Det finnes i hovedsak tre typer strømavtaler:

  • Spotpris/markedskraft
  • Standard variabel strømpris
  • Fastpris

Spotpris/markedskraft følger markedsprisen på kraftbørsen NordPool. Strømleverandørene beregner en gjennomsnittlig spotpris, og legger typisk på en margin (pålegg), enten per kilowattime eller i form av et fast beløp per måned.

Standard variabel pris har vært den vanlige formen for strømavtale. Her varierer strømprisen i takt med markedet, men ikke så raskt som ved spotpris. Leverandørene må varsle prisendringer før de nye prisene trer i kraft.

Fastpris gjør det mulig å sikre seg en forutsigbar strømpris, ved å binde seg til en gitt strømpris i f. eks. 1 eller 3 år. Typisk vil denne være høyere enn spotprisen i perioden, men samtidig unngår man risikoen for ekstremt høye priser grunnet uforutsette situasjoner. Denne risikoen tar leverandørene, og de tar seg også betalt for det.

 

De beste strømleverandørene

Leverandør Produkt Type Fastpris Øre/kWh
1 Telinet Spotpris Spotpris 0 36,34 Les mer
2 Max Kraft Villa Fastpris 990 kr / mnd Ca 39.60 Les mer
3 NorgesEnergi Gul E-Strøm Variabel 0 41.99 Les mer
4 Max Kraft Leilighet Fastpris 790 kr / mnd Ca 52.66 Les mer